Hvordan gjøre jobbsykkelturen til en opplevelse

Det er omveiene, forsinkelsene og sidesporene som beriker ens liv, har forfatteren Nils Kjær sagt. Det er et ordtak jeg liker. I en hverdag med mange gjøremål er likevel ikke en omvei hjem fra jobben et opplagt valg for meg. Men hva med å gjøre det en gang i blant?

Rolige forhold over Tilleråsen til Torgårdsletta.
Rolige forhold over Tilleråsen til Torgårdsletta.

Jeg bor ca. 20 km fra arbeidsplassen min. Det er litt for langt til at jeg sykler veldig ofte. Den ordinære sykkelruta mi er fin den, men en liten kartstudie tyda på at det fantes andre ruter som er vel så fine.

Ei fin rute for meg er veier som er adskilt fra biltrafikk, eventuelt småveier med liten trafikk, gjerne på variert underlag som stier og grusveier. Kanskje langs et grøntdrag, et vann eller ei elv eller gårder med beitende dyr og dyrka mark. Der lyden av fuglekvitter og hjulenes monotone sus overdøver motortrafikken. Der det lukter skau, blomster eller grillmat fra hagene. Langs slike ferdselsårer kan jeg få gode opplevelser, slik at turen hjem fra jobb blir noe mer enn bare transport.

Her er noen bilder fra en hjem fra jobben-tur fra Trondheim til Melhus. Vil du ta den samme turen sjøl, finner du gps-spor og høydeprofil her.

Fra Tempe til Sluppen går det en smal, gruslagt sti langs Nidelva.
Fra Tempe til Sluppen går det en smal, gruslagt sti langs Nidelva.
Stien er bred og stort jevn langs Nidelva lenger opp.
Stien er bred og stort jevn langs Nidelva lenger opp.
Mye fint å se på og lukte på for den som har god tid.
Mye fint å se på og lukte på for den som har god tid.
En liten snack for å holde helt hjem til kjøttkakene. Neste gang tar jeg middagen underveis.
En liten snack for å holde helt hjem til kjøttkakene. Neste gang tar jeg middagen underveis.
En liten pust i bakken.
En liten pust i bakken.
eg skjønte underveis at jeg på mye av ruta sykla langs Pilegrimsleden.
eg skjønte underveis at jeg på mye av ruta sykla langs Pilegrimsleden.