Flott guide for sykkelturer i Nordland

<annonse>

Syklistenes Landsforenings nylig utgitte guidebok Sykkelturer i Nordland formidler to typer glede: sykkelturglede og livsglede. For meg og mange andre er det to sider av samme sak.

På 250 sider blir vi presentert for 30 sykkelturer i det langstrakte fylket. Noen korte, noen lange. Noen lette, noen anstrengende. Her er det turer både for småbarnsfamilien og langtursyklisten. Mange av turene kan dessuten deles opp i kortere turer eller slås sammen til lengre.

I et intervju med forfatter Sissel Jenseth spurte lofoten.com hva som er viktigst å få med i en sykkelbok:

– Det man opplever på turene, natur, kultur, historie og forståelse for de ulike områdene er viktigst. Samtidig skal turen være lagt opp slik at den fungerer godt syklemessig, svarte hun.

Jenseth har sine ord i behold. Turbeskrivelsene pirrer nysgjerrigheten. Her er det ikke om å gjøre å komme seg fortest mulig fra a til b som gjelder. Det er alt som befinner seg mellom a og b som står i sentrum, alle steder du kan stoppe, alle avstikkere og omveier du kan ta.

Jenseth har etter hvert mange liknende bøker på cv-en. At hun står bak, har blitt en kvalitetsgaranti i seg sjøl.

Hendig format

Bokas paperback-format passer perfekt i enhver styreveske. Den er lett å ta fram på veien og enkel å orientere seg i. Boka ser ikke ut til å være laget i et materiale som tåler vann. En styrke med boka er imidlertid at den både egner seg til planlegging i sofakroken og som veiviser underveis.

Gode kart

I den ideelle sykkelturguideboka er kartene så gode og oversiktlige at du ikke trenger å ha med andre. Alle turene i boka har egne kart, og de er så detaljerte at de nok duger for de fleste. De inneholder også kilometeranvisninger mellom utvalgte steder, en meget viktig detalj for syklister.

Greie bilder

Det er mange flotte bilder i boka. Formatet på boka gjør at mange av dem blir veldig små, og dermed kommer de ikke helt til sin rett. Det er likevel vanskelig å se hvordan utgiveren kunne løst dette annerledes. Hadde bildene blitt gitt større plass, hadde boka blitt atskillig tjukkere, og følgelig mindre egna som guidebok på tur. Et alternativ hadde vært å kutte ned på teksten, men jeg trur ikke det hadde vært lurt.

Nyttige ekstrakapitler

Boka inneholder et kapittel om transport, overnatting, veier og tunneler. Bakerst i boka er det også et kapittel om hva du bør ha med på sykkeltur og hva som er trygg og god sykkelatferd. Kilde- og litteraturlista gir oversikt for den som vil fordype seg. Praktisk er det også med registeret aller bakerst.

Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen Region nord fortjener også honnør. De har bidratt til utgivelsen.

Dette blei en svært så rosenrød omtale av denne guideboka. Det ser ut til å ligge et solid stykke arbeid bak. Jeg gleder meg om mulig enda mer til sommerens tur langs Kystriksveien etter å ha finlest disse kapitlene.


Boka kan du kjøpe hos haugenbok.no <annonselenke>. [ Gjennomfører du et kjøp ved å klikke på denne lenken, får jeg provisjon. Prisen for deg er den samme. Les mer. ]