Personvern

Innsamling av personlig informasjon

Jeg samler inn e-postadresser på sirasverden.no. All innsamling av e-post er basert på samtykke fra deg. Jeg beholder e-postadressa di helt til du inndrar samtykket.

Slik bruker jeg e-postadressa di

Jeg sender deg informasjon om mine prosjekter og produkter, vanligvis 1-2 ganger per måned.

Avslutte abonnementet

Du kan når som helst inndra samtykke til at jeg kan sende deg e-post. Det kan du gjøre ved å kontakte meg som beskrevet nedenfor. Alle e-poster fra meg inneholder en link der du enkelt kan avslutte abonnementet.

Behandling av data

Jeg vil ikke selge eller låne bort e-postadressa di til andre.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om hvordan jeg lagrer og bruker e-postadresser, ta kontakt med meg, Lars Erik Sira: e-post: lesira@gmail.com, tlf. +47 95860758.